Калькулятор Закон Ома

Закон Ома – це фундаментальний закон електрики, який описує взаємозв’язок між напругою (U), силою струму (I) і опором (R) в електричному колі. Закон Ома був вперше сформульований німецьким фізиком Георгом Саймоном Омом у 1827 році.

Формула закону Ома виглядає наступним чином:

U=IR

де:

   • U – напруга в електричному колі, вимірюється в вольтах (V),

   • I – сила струму, що протікає через коло, вимірюється в амперах (A),

   • R – опір електричного кола, вимірюється в омах (Ω).

  Ця формула вказує, що сила струму I пропорційна напрузі U і обернено пропорційна опору R в електричному колі. Закон Ома є основою для розуміння та розрахунку параметрів електричних колів і є важливим інструментом для інженерів та фахівців у галузі електротехніки.

  Калькулятор Закона Ома

  Результат:

  Фізична природа закону Ома

  Закон Ома визначає, як електричний струм пов’язаний з напругою і опором в електричному колі. Основна ідея закону Ома полягає в тому, що струм, що протікає через провідник, пропорційний напрузі та обернено пропорційний опору.

  Фізична інтерпретація закону Ома може бути надана на рівні руху електронів в провіднику. Коли напруга застосовується до провідника, вона викликає рух електронів. Опір, в свою чергу, залежить від властивостей матеріалу, з якого виготовлений провідник. Таким чином, закон Ома відображає те, як легко електрони рухаються через матеріал під впливом електричної напруги.

  Математично закон Ома виражається як , де – напруга, – сила струму, а – опір. Це рівняння дозволяє розраховувати один з параметрів (напруга, сила струму або опір), знаючи значення інших двох.

  Історія закону Ома

  Закон Ома був вперше сформульований німецьким фізиком Георгом Саймоном Омом у 1827 році в його праці “Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet” (“Гальванічний ланцюг, математично оброблений”). Ом вивчав електричні явища і експериментував з електричними ланцюгами, вивчаючи взаємозв’язок між напругою, силою струму і опором.

  Його відкриття полягало в тому, що сила струму в ланцюзі пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору. Основна формула відображає це відношення.

  Закон Ома став фундаментальним принципом електротехніки і знайшов широке застосування в розробці електричних пристроїв і систем. Його відкриття відкрило шлях для подальших досліджень у галузі електротехніки та електроніки.

  Часто задавані питання про закон Ома

  Для чого потрібен закон Ома?

  • Проектування та Розрахунки: Розрахунок струму, напруги та опору в електричних колах.
  • Діагностика та Відновлення: Виявлення несправностей та визначення їх причин.
  • Робота з Електричними Пристроями: Розрахунок параметрів електричних пристроїв.
  • Практичні Застосування: Розуміння та планування домашніх електричних систем.
  • Розвиток Електроніки: Проектування електронних схем та пристроїв.
  • Енергоефективність: Оптимізація енергоспоживання в електричних системах.
  • Навчання та Розуміння: Базове розуміння електричних явищ.

  Закон Ома є важливим інструментом для інженерів, електроніків та всіх, хто працює в галузі електрики.

  Закон Ома для повного кола

  В повному колі окрім опору навантаження є ще джерело живлення, яке має власний внутрішній опір. Сила струму в ньому визначається формулоюзакон Ома для повного кола де електрорушійна сила — електрорушійна сила, опір навантаження — опір навантаження,r — внутрішній опір джерела струму.